TIN TỨC & SỰ KIỆN

Cấu trúc Either – Neither – Too – So (kèm bài tập có đáp án)

DM 20240409090830 001

Thể hiện sự đồng tình ra sao để không lặp lại cấu trúc câu y hệt? Thể hiện sự đồng tình làm sao để ngắn gọn nhất? Hãy cùng ICE tìm hiểu cấu trúc either – neither – too – so dưới đây nhé!

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ IELTS MỚI – CƠ HỘI BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG CỰC KHỦNG

Khóa học IELTS theo từng band điểm cam kết đầu ra 6.5+

 

1. Too và So có nghĩa là “cũng vậy” 

Khi nhắc lại một điều giống người đã nói trước, ta có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.

E.g:

I can sing English songs.

I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tế người ta thường dùng động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) để nói ngắn gọn thay vì phải lặp lại cả câu.

-“So” đặt ở đầu câu, sau “So” phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ.

 

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g:

I can sing English songs

=> So can I / I can, too

He is very tall

=> So is he / He is, too

She sings very well

=> So does she / She does, too

 

2. Either và Neither nghĩa là “cũng không”

Khi người thứ nhất nói một điều phủ định và người thứ hai nói giống như vậy, có thể dùng hai từ này.

-“Either” đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.

E.g:

I’m not good.

=> I’m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này giống So)

 

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Chú ý nhé: Sau Neither không có not, chúng ta có thể nhớ Neither = not + either, như vậy đã có neither thì không cần not nữa.

E.g:

I don’t play football.

=> I don’t, either / Neither do I.

She can’t dance

=> I can’t, either / Neither can I

He is not good at Math

=> I am not, either / Neither am I

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Fill in the blank with too / either 

 1. We often go swimming in the summer, and they do, _________.
 2. She can speak English very well. I can, _________.
 3. Nam didn’t come to the party last night, and Minh didn’t, _________.
 4. Hoa will buy some oranges and pineapples. I will, _________.
 5. They don’t want to go out tonight, and we don’t, _________.
 6. The pineapples aren’t ripe, and the bananas aren’t, _________.
 7. Nam is hungry and his friends are, _________.
 8. Jane won’t come. Peter won’t, _________.
 9. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We did/ had, _________.
 10. He can’t swim and his brother can’t, _________.

 

Fill in the blank with so / neither

 1. I ate bread and eggs for breakfast. _________ did she.
 2. Hoa doesn’t like pork, and _________ does her aunt.
 3. Milk is good for your health. _________ is fruit juice.
 4. I didn’t see her at the party last night. _________ did we.
 5. These boys like playing soccer, and _________ do those boys.
 6. My father won’t go to Ha Noi, and _________ will my mother.
 7. Nam can swim. _________ can Ba.
 8. The spinach isn’t fresh. _________ are the cabbages.
 9. You should drink a lot of milk, and _________ should your brother.
 10. I don’t know how to cook. _________ does my sister.

 

ĐÁP ÁN

Fill in the blank with too / either 

 1. We often go swimming in the summer, and they do, too.
 2. She can speak English very well. I can, too.
 3. Nam didn’t come to the party last night, and Minh didn’t, either.
 4. Hoa will buy some oranges and pineapples. I will, too.
 5. They don’t want to go out tonight, and we don’t, either.
 6. The pineapples aren’t ripe, and the bananas aren’t, either.
 7. Nam is hungry and his friends are, too.
 8. Jane won’t come. Peter won’t, either.
 9. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We did/ had, too.
 10. He can’t swim and his brother can’t, either.

 

Fill in the blank with so / neither

 1. I ate bread and eggs for breakfast. So did she.
 2. Hoa doesn’t like pork, and neither does her aunt.
 3. Milk is good for your health. So is fruit juice.
 4. I didn’t see her at the party last night. Neither did we.
 5. These boys like playing soccer, and so do those boys.
 6. My father won’t go to Ha Noi, and neither will my mother.
 7. Nam can swim. So can Ba.
 8. The spinach isn’t fresh. Neither are the cabbages.
 9. You should drink a lot of milk, and so should your brother.
 10. I don’t know how to cook. Neither does my sister.

 

Với phần lý thuyết và bài tập trên, ICE mong rằng bạn đã có thể vận dụng thành thạo cấu trúc thể hiện sự đồng tình either – neither – too – so vào bài tập cũng như giao tiếp hàng ngày. ICE hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường tri thức bao la!

👉 ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS FULL 4 KỸ NĂNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ICE ICE: https://bit.ly/Freeieltstest

👉 ĐĂNG KÝ HỌC IELTS HIỆU QUẢ CÙNG ICE ICE: https://bit.ly/dkhocice

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *