MR ALEXANDER KLU

* Một giáo viên với 20 năm kinh nghiệm dạy học viên ở nhiều lứa tuổi (trẻ em và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ), mức độ thành thạo (cho người mới bắt đầu, trung cấp và cao cấp) ở Ghana, Hàn Quốc và Việt Nam.

 

I. BẰNG CẤP/ CHỨNG CHỈ

*Thạc sĩ tâm lý trị liệu. Đại học Yongin, Hàn Quốc.

*Cử nhân giáo dục, Công nghệ. Đại học quốc gia, Ghana.

* TEFL

* EF SET C2 (được xác nhận bởi Đại sứ quán Úc)

 

II. KINH NGHIỆM

* Một giáo viên với 20 năm kinh nghiệm dạy học viên ở nhiều lứa tuổi (trẻ em và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ), mức độ thành thạo (cho người mới bắt đầu, trung cấp và cao cấp) ở Ghana, Hàn Quốc và Việt Nam.

* Một nhà tâm lý học có kinh nghiệm trong việc thúc đẩy người học và giúp đỡ học viên phát triển tư duy và có thái độ tích cực để học ngôn ngữ thứ hai – ngôn ngữ Anh

* Rất linh hoạt và kỷ luật, có khả năng thích ứng và thân thiện; áp dụng những 

kỹ năng và kiến thức một cách mạnh mẽ, năng động để giúp sinh viên Việt Nam học tập và có hứng thú với việc học tiếng Anh.

GIÁO VIÊN KHÁC

MS VERA

Giảng viên tại ICE

MR LEWIS

Giảng viên tại ICE

MS KOKA

Giảng viên tại ICE

MR ALVIN MATUKU

Giảng viên tại ICE IELTS

MR ZAK

Giảng viên tại ICE

MS LEE

Giảng viên tại ICE IELTS
Đăng ký học ICE

Đăng ký tư vấn