“A multi-talented and articulate Licensed Professional Teacher who has dedication and commitment to his chosen field of profession. Effectively communicate with students with diverse cultural backgrounds. Has the ability to motivate and direct students to participate and perform to their full potential. Consistent in creating a positive, comfortable and interactive learning environment.”

 

CECILIO FEDELINO

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo giáo viên, nghiên cứu học thuật, phát triển chương trình giảng dạy, tài liệu cho giáo viên.

I. BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

• Bằng thạc sĩ nghệ thuật trong giảng dạy tại Đại học Bang Ifugao, 2013-2016

• Bằng Cử nhân Nghệ thuật trong Giáo dục Trung học tại Đại học Công nghệ Rizal, 1991-1996

• Chứng chỉ TESOL, 2017

II. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

• Đại học FPT - Cơ sở Hòa Lạc, 01/2021 - nay

Giảng viên IELTS - Đặc biệt chuyên sâu 2 kỹ năng nói và viết

• Giáo viên IELTS tại ATLANTIC GROUP FIVE STAR – Việt Nam, từ tháng 9 - 12/ 2020

• Giáo viên IELTS tại HAVINA GROUP - Hà Nội Việt Nam, tháng 10/ 2019 - tháng 10/ 2020

• Quản lý chương trình - Chương trình ESL tại TRƯỜNG QUỐC TẾ ASEAN BRIDGE, Campuchia, 2015-2019

• Quản lý chương trình - Chương trình ESL tại KROU YEUNG SCHOOL, Campuchia, 2013-2015

• Cố vấn chính về Hiệu quả và Học tập tại VSO - Vương quốc Anh, Campuchia, 2011 - 2013

• Giáo viên THCS tại Trường Trung học Quốc gia Gen. Pio Del Pilar, Philippines, 2001-2011


 

GIÁO VIÊN KHÁC

Ms Hannah Lintner

Giảng viên tại ICE

Mr Edward Horgan

Giám đốc học thuật của ICE

Mr Ray

Giáo viên tại ICE

Mr Ngo Huy Tu

Giáo viên tại ICE

Ms Pham Thu Tra

Giáo viên tại ICE

Ms Nguyen Minh Ly

Giáo viên tại ICE
Đăng ký học ICE

Đăng ký tư vấn